Forside

– Selvforsvar i fællesskab

Med denne side vil vi gerne byde dig velkommen til Fyens Selvforsvars Klub, som er foreningens navn, forkortet til FSK eller Fskfyn.

Vores hoved aktivitet er Chi Ryu Aiki Jitsu, som bygger på principperne fra de kendte Japanske kampsportsgrene; Karate, Judo, Aikido, Iaido, Ken-Jitsu, Iai-Jitsu og Jo-do.

Fyens Selvforsvars klub har undervist i Chi Ryu Aiki Jitsu siden den 03. marts 1997.

Okinawa Kobudo er udelukkende træning med våben og er også en stor del af vores aktivitet.

Ju Jitsu “den milde kunst”, en blanding af grundskole fra Kung Fu, Karate, Judo og Aikido.

Selvforsvar er det danske ord for Jiu Jitsu, men en mere forenkling. Bruges bland andet i Hjemmeværnet, Politi, Militæret, Fængselsbetjent, nattevægter, vagter og dørvagt.

Hvad er selvforsvar? – Selvforsvar er en defensiv og afventende stilart.

Hvad skal du bruge det til? – til at forbedre din fysiske styrke/kondition, velvære og en større selvtillid, bedre motorik og øget selvværd. Kan bruges til at forsvarer sig selv og andre med.

Hvornår må du bruge det? – Det må bruges hvis du bliver fysisk forulempet, hvis det har været nødvendig for at afværge eller modstå et uretmæssigt angreb, ved overhængende eller påbegyndt angreb, ved overhængende fare for dig selv eller andre personer, ved et overfald eller anden fysisk vold.

Overskrides grænserne for lovlig nødværge er det stadig straf- og erstatningsfrit såfremt:
Det er rimeligt begrundet i skræk eller ophidselse.

Nødværgen tager først og fremmest sigte på fysiske angreb.

Et af klubbens motto er ”vær bevæbnet – uden våben”og det er det selvforsvar går ud på!

Vi er alle forskellige, og i Fyens Selvforsvars Klub sætter vi den enkelte elev i fokus, således at der igennem træningen opnås hurtighed, smidighed, større opfattelsesevne, fysisk styrke/kondition, velvære og ikke mindst en større selvtillid. Derudover ses også en meget stor forbedring i motorikken og selvværdet.

Der bliver også lagt meget vægt på, at to træningsaftner ikke er ens, der gør at det altid er spændende at komme til en træningsaften. I klubben har vi et godt sammenhold og vi lægger stor vægt på den enkelte elevs velvære og kammeratskabet eleverne imellem.

Hvis du mangler info der ikke kan findes her på siderne er du/I meget velkommen til at kontakte os.

Bestyrelsen
Fyens Selvforsvars Klub